Czym jest EAP?

EAP jest ważnym elementem promocji zdrowia pracowników.

Pracownicy mają znaczący wpływ na sukces firmy. Jednak różne czynniki środowiskowe mogą powodować przeciążenie, a to z kolei ma wpływ na wydajność pracy. Mogą to być czynniki ze sfery prywatnej, ale też problemy pojawiające się w środowisku pracy, wynikające z relacji między kolegami czy z przełożonymi. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na wydajność pracy. Wynikiem tego jest wzrostu koszów ponoszonych przez firmę. Właśnie w takich przypadkach EAP daje wsparcie wszystkim pracownikom w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawcom w zakresie redukcji kosztów.   

EAP (Employee Assistance Program) to wieloaspektowa usługa dla firm, które angażują się w promowanie zdrowia i wydajności swoich pracowników.

EAP obejmuje jednak więcej niż tylko promocję zdrowia. Nasza oferta jest stale poszerzana, w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to kluczowy obszar w życiu każdego człowieka, bowiem stanowi podstawę budowania zdrowych relacji, a tym samym efektywnej pracy.

Nasza oferta obejmuje możliwość anonimowego i bezpłatnego otrzymywania wsparcia i porad.

Serwis EAP jest:

 

 • prewencyjny: przed pojawieniem się sytuacji konfliktowych, stanu przeciążena lub innego problemu rozpoczyna swoje działanie program EAP.; zmniejsza to koszty przestojów w firmie, ponieważ doradztwo zapobiega obciążeniu emocjonalnemu pracownika;
 • wspierający i istotny: pracownicy poszukujący porady otrzymują szybkie i kompetentne wsparcie; wspólnie opracowujemy najlepsze rozwiązanie;
 • systemowy: wsparciem objęci są wszyscy członkowie rodziny pracownika, mieszkający w tym samym domu;
 • poufny: ponieważ pracodawca nie wie, czy i z jakimi tematami pracownicy przychodzą na konsultacje, serwis EAP jest o wiele lepiej akceptowany przez pracowników, niż oferty konsultantów wewnętrznych;
 • trwałe: nasze merytoryczne raporty dotyczące wyników pracy progrmu i dają firmom przegląd podjętych działań i umożliwiają im szybszą identyfikację obszarów koniecznych do rozwoju i ryzyk.
 • obliczalny: dzięki płatności ryczałtowej na pracownika i miesiąca sa wszystkie koszty (na Couching i doradztwo) pokryjone. Zapewnia to bezpieczeństwo kosztów.

Równowaga….

…pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz zdrowym stylem życia są trudnym zadaniem dla wielu ludzi. W tym filmie Cornelia Martens, dyrektor zarządzający Instytutu EAP, odpowiada na wiele pytań dotyczących EAP – Employee Assistance Program.

Jak tylko pracodawca podpisze z nami umowę, pracownicy mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich usług doradczych.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Korzyści serwisu EAP

 

 • zdrowi i zaangażowani pracownicy,którzy czują zadowolenie, aktywniej pracują w Państwa firmie, ponieważ wiedzą, że ich praca ma sens;
 • redukcja kosztówEAP jest obecny w USA od dziesięcioleci; 85% z 500 największych sprzedających się amerykańskich firm oferuje swoim pracownikom EAP; w Europie od wielu lat z usług EAP korzystają pracodawcy w Wielkiej Brytanii i Niemczech; z doświadczeń tych firm wynika, że stosowanie EAP zmniejsza koszty powodowane przez zwolnienia chorobowe o 33 %.
 • mniej zachorowań

  badanie przeprowadzone przez „Confederation of British Industry“ wykazało, że przedsiębiorstwa korzystające z programu EAP mają okolo 2,6 dnia mniej zwolnień chorobowych na pracownika rocznie niż przedsiębiorstwa niedziałające w oparcu z ofertę tego programu.
 • Skuteczny środek zapobiegający Burnout i stresu

WHO zbadała EAP i stwierdziła, że EAP powinien być stosowany jako skuteczny środek przeciwko stale rosnącemu stresowi związanemu z pracą w EU. (Gaston Harnois, WHO, 2009)

 • Obliczalne koszty dla firmyi ROI (zwrot z inwestycji) co najmniej 1:3.

EAP Obszary konsultacyjne

 

 • osobiste porady w sprawach zawodowych
 • osobiste porady w sprawach prywatnych
 • doradztwo w zakresie konfliktów
 • doradztwo w zakresie “BurnOut”
 • mediacja
 • coaching kierownictwa
 • przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z pracownikami w temacie, na którym mu zależy
 • telefoniczne doradztwo psychologiczne
 • godziny konsultacji w firmie
 • interwencja kryzysowa
 • doradztwo dla członków rodzin pracowników i kierowników.

 

Wszystkie konsultacje są całkowicie tajne oraz anonimowe.

 

Nasi konsultanci

posiadają wykształcenie wyższe lub równoważne i są to:

 • psychoterapeuci
 • psycholodzy
 • adwokaci
 • mediatorzy
 • konsultantci do spraw zarządzania
 • Konsultantci życiowe

Prosimy o kontakt!

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter zawiera przydatne informacje.