Czym jest EAP?

EAP jest ważnym elementem promocji zdrowia pracowników.

Pracownicy mają znaczący wpływ na sukces firmy. Jednak różne czynniki środowiskowe mogą powodować przeciążenie, a to z kolei ma wpływ na wydajność pracy. Mogą to być czynniki ze sfery prywatnej, ale też problemy pojawiające się w środowisku pracy, wynikające z relacji między kolegami czy z przełożonymi. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na wydajność pracy. Wynikiem tego jest wzrostu koszów ponoszonych przez firmę. Właśnie w takich przypadkach EAP daje wsparcie wszystkim pracownikom w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawcom w zakresie redukcji kosztów.   

EAP (Employee Assistance Program) to wieloaspektowa usługa dla firm, które angażują się w promowanie zdrowia i wydajności swoich pracowników.

EAP obejmuje jednak więcej niż tylko promocję zdrowia. Nasza oferta jest stale poszerzana, w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to kluczowy obszar w życiu każdego człowieka, bowiem stanowi podstawę budowania zdrowych relacji, a tym samym efektywnej pracy.

Nasza oferta obejmuje możliwość anonimowego i bezpłatnego otrzymywania wsparcia i porad.

Serwis EAP jest:

 

 • prewencyjny: przed pojawieniem się sytuacji konfliktowych, stanu przeciążena lub innego problemu rozpoczyna swoje działanie program EAP.; zmniejsza to koszty przestojów w firmie, ponieważ doradztwo zapobiega obciążeniu emocjonalnemu pracownika;
 • wspierający i istotny: pracownicy poszukujący porady otrzymują szybkie i kompetentne wsparcie; wspólnie opracowujemy najlepsze rozwiązanie;
 • systemowy: wsparciem objęci są wszyscy członkowie rodziny pracownika, mieszkający w tym samym domu;
 • poufny: ponieważ pracodawca nie wie, czy i z jakimi tematami pracownicy przychodzą na konsultacje, serwis EAP jest o wiele lepiej akceptowany przez pracowników, niż oferty konsultantów wewnętrznych;
 • trwałe: nasze merytoryczne raporty dotyczące wyników pracy progrmu i dają firmom przegląd podjętych działań i umożliwiają im szybszą identyfikację obszarów koniecznych do rozwoju i ryzyk.
 • obliczalny: dzięki płatności ryczałtowej na pracownika i miesiąca sa wszystkie koszty (na Couching i doradztwo) pokryjone. Zapewnia to bezpieczeństwo kosztów.
EAP KOMPAKT ERKLÄRT

Eine gute Balance…

… zwischen Freizeit und Berufsleben sowie ein gesunder Lebensstil sind für viele Menschen nicht so einfach zu erreichen. Der TÜV Austria unterstützt seine Mitarbeiter mit der Dienstleistung EAP. Frau Dr. Cornelia Martens, Geschäftsführerin des EAP Instituts, beantwortet im Video viele Fragen rund um EAP – das Employee Assistance Program.

Sobald der Arbeitgeber einen Vertrag mit dem EAP Institut abgeschlossen hat, können Mitarbeiter das Beratungs- und Unterstützungsangebot kostenfrei in Anspruch nehmen.

Korzyści serwisu EAP

 

 • zdrowi i zaangażowani pracownicy,którzy czują zadowolenie, aktywniej pracują w Państwa firmie, ponieważ wiedzą, że ich praca ma sens;
 • redukcja kosztówEAP jest obecny w USA od dziesięcioleci; 85% z 500 największych sprzedających się amerykańskich firm oferuje swoim pracownikom EAP; w Europie od wielu lat z usług EAP korzystają pracodawcy w Wielkiej Brytanii i Niemczech; z doświadczeń tych firm wynika, że stosowanie EAP zmniejsza koszty powodowane przez zwolnienia chorobowe o 33 %.
 • mniej zachorowań

  badanie przeprowadzone przez „Confederation of British Industry“ wykazało, że przedsiębiorstwa korzystające z programu EAP mają okolo 2,6 dnia mniej zwolnień chorobowych na pracownika rocznie niż przedsiębiorstwa niedziałające w oparcu z ofertę tego programu.
 • Skuteczny środek zapobiegający Burnout i stresu

WHO zbadała EAP i stwierdziła, że EAP powinien być stosowany jako skuteczny środek przeciwko stale rosnącemu stresowi związanemu z pracą w EU. (Gaston Harnois, WHO, 2009)

 • Obliczalne koszty dla firmyi ROI (zwrot z inwestycji) co najmniej 1:3.

EAP Beratungsfelder

 

 • osobiste porady w sprawach zawodowych
 • osobiste porady w sprawach prywatnych
 • doradztwo w zakresie konfliktów
 • doradztwo w zakresie “BurnOut”
 • mediacja
 • coaching kierownictwa
 • przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z pracownikami w temacie, na którym mu zależy
 • telefoniczne doradztwo psychologiczne
 • godziny konsultacji w firmie
 • interwencja kryzysowa
 • doradztwo dla członków rodzin pracowników i kierowników. 

 

 

Wszystkie konsultacje są całkowicie tajne oraz anonimowe.

 

 

Nasi konsultanci

posiadają wykształcenie wyższe lub równoważne i są to:

 

 • psychoterapeuci
 • psycholodzy
 • adwokaci
 • mediatorzy
 • konsultantci do spraw zarządzania
 • Konsultantci życiowe

Prosimy o kontakt!

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter zawiera przydatne informacje.